Privacy Statement AVG

Privacy verklaring van Dierenarts De Laak i.v.m. de algemene verordening gegevensbescherming

Waarom we uw gegevens nodig hebben als uw dier bij ons als patiënt ingeschreven wordt

 • Om u en uw huisdieren te kunnen identificeren, het aanleggen van een klanten- en patiëntenkaart (dossier) en communicatie met u.
 • Om een klantenkaart aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail, dit wordt bijgehouden.
 • Aan deze klantenkaart voegen we de patiëntenkaart van uw huisdieren toe. In dit dossier houden we de financiële historie, medische gegevens en medicatie van uw huisdier bij.

Welke gegevens we van u vragen

 • Voor de klantenkaart:
  Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres.
 • Van uw huisdier:
  Naam, diersoort, ras, geslacht, geboorte datum, evt. chipnummer, lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering is afgesloten.

Gegevens afgeven niet verplicht

 • Maar, dan kunnen we u niet altijd helpen.
 • Met het afgeven van bovenstaande gegevens geeft u toestemming om deze te verwerken en te bewaren.

Wat we doen met uw gegevens

 • Ze worden opgeslagen in onze veterinaire management software. Ze worden enkel gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven.
 • Klantgegevens worden verwijderd als ze meer dan 7 jaar niet meer actief zijn. Documenten waarop uw gegevens staan worden binnen de praktijk vernietigd.

Partijen waarmee wij gegevens delen

 • Onze praktijk software is Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel anoniem voor analyse en statistiek.
 • Uw naam, adres en woonplaats en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals een extern laboratorium, apotheek of farmaceutisch bedrijf. Bijvoorbeeld als we speciaal voor uw dier medicatie of een laboratorium onderzoek aan vragen. Dit in overleg en met toestemming van u.
 • Indien wij uw huisdier doorverwijzen kunnen we uw klantgegevens en patiëntgegevens doorsturen. Dit ook uitsluitend op uw verzoek.
 • Bij het plaatsen van een chip gold (transponder) op uw verzoek, geeft u toestemming om deze door ons te laten registreren bij BackHome.
 • Mocht u uw betaling niet nakomen na meerdere herinneringen en een ingebrekestelling, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan ons incasso bureau.
 • Wenst u na het overlijden van uw huisdier dat wij zorgen voor crematie dan delen wij uw gegevens met het Dierencrematorium Naarden.
 • Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken.

Uw gegevens zijn veilig

 • De communicatie met de server waar de software op draait, gebeurt via een beveiligde verbinding, IP gecontroleerd en alleen toegankelijk met wachtwoorden.
 • Onze computersystemen worden gemonitord.
 • Wij hanteren een clean desk policy.

Het blijven uw gegevens

 • U heeft het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen of door te sturen naar een andere partij.
 • Na het controleren van uw identiteit wordt er samen met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren.

Anonieme bezoekersgegevens van de site dierenartsdelaak.nl

 • Voor het verzamelen van de webstatistieken maken we gebruik van Google Analytics.
 • We verzamelen de volgende gegevens: het type apparaat en de browser die u gebruikt, de regio waarvandaan u de website bezoekt, hoe u op onze site bent gekomen, welk zoekwoord u heeft gebruikt, het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht.
 • Google Analytics is zo ingesteld dat we voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens.
 • We gebruiken de verzamelde gegevens niet voor een ander doel en stellen ze niet aan derden ter beschikking.

Cookies weigeren

 • Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies kunt u via de instellingen van uw browser cookies uitschakelen.
 • Wij vragen uw toestemming voor het gebruiken van analytische cookies bij het bezoeken van deze site.
 • Cookies verlopen automatisch na 1 maand.

Bewakingscamera’s (CCTV) in het pratkijkpand

Om patiënten in de opname te monitoren en om diefstal tegen te gaan hebben wij bewakingscamara’s.

 • U heeft het recht om de camerabeelden te zien,
 • het recht om vergeten te worden,
 • en het recht op beperking van de verwerking.
 • D.m.v. een sticker op de voordeur geven wij aan dat er cameratoezicht is.
 • De bewaartermijn van de camerabeelden is maximaal 4 weken.